Registrácia

Vitaj v registrácii nového študentského užívateľa informačného systému ACSA.

Táto registrácia slúži iba pre vytvorenie študentského účtu. Pokiaľ nie ste študent, prejdite sem.

Registráciou v našom ISe získaš prístup k službám, ktoré pre teba ACSA poskytuje – k seminárom, sústredeniam, databáze študentských organizácií, zapojení do dobrovoľníckych aktivít, modulu Alumni a mnohým ďalším. Prosíme, aby si vyplnil(a) pravdivo všetky údaje, keďže sú nutné pro vystavenie osvedčenia o absolvovaní našich akcií (predovšetkým dátum a miesto narodenia). Na základe počtu aktívnych užívateľov ISu taktiež jednoduchšie získavame finančné prostriedky z verejných zdrojov, ktoré potom môžeme dať na podporu našej činnosti pre teba a tvojich kolegov. Osobné údaje, samozrejme, spravujeme a ochraňujeme podľa platnej legislatívy a neposkytujeme ich v žiadnom prípade komerčným subjektom.
Nezabudni sa pri registrácii tiež zapísať do svojej študentskej organizácie.

Pokiaľ si zabudol(a) svoje užívateľské meno alebo heslo, nezakladaj, prosím, nový účet. Miesto toho skús obnoviť zabudnuté heslo alebo nám daj vedieť.

Prihlasovacie údaje
Osobné údaje
Kontaktné údaje

Adresa trvalého bydliska

Štúdium
Podmienky registrácie

Vyplněním údajů ve formuláři uděluješ Akademickému centru studentských aktivit souhlas ke zpracování osobních údajů ve formuláři obsažených, včetně elektronického kontaktu (e-mailové adresy). Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze uživatelů, za účelem možného zasílání sdělení či propagačních materiálů Akademického centra studentských aktivit v databázi zařazeným osobám. Tento souhlas uděluješ na dobu neurčitou s tím, že jsi oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu ACSA.

Rovněž uděluješ souhlas s pořizováním audiovizuálního záznamu své osoby během akcí za účelem dokumentace jejího průběhu a s publikací tohoto záznamu za účelem propagace Akademického centra studentských aktivit (na webových stránkách ACSA, Facebooku ACSA, v tiskových a výročních zprávách apod.).

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.