Alumni

Prepojenie bývalých členov s organizáciami

Podpor svoju bývalú organizáciu

Tento modul slúži bývalým členom organizácií, ktorí chcú naďalej udržiavať kontakt a pomáhať existujúcim členom či už svojej organizácie alebo ďalším organizáciám v ich okolí.

Je tu možné zvoliť si akú mierou a do akých aktivít sa chcete v prípade potreby danej organizácie zapojiť a aké sú Vaše časové a finančné možnosti. Užívateľ sa však nemusia zapájať iba aktívne, môže tu napríklad sledovať súčasné aktivity a novinky organizácií.

Zapojiť sa »