Registration

Welcome to the registration of a new student user to our information system.

This registration is for creating a student account only. If you are not a student, continue here, plase.

With a registration to our Information system you gain access to the services we offer - seminars, workshops, database of student organizations, engagement in volunteering, the Alumni modul and others. Fill in all the data truly, please, these are needed for issuing certificates for graduating our courses (especialy your birth date and birth place). Based on the number of active users of our IS we can get financial support for our activities for you and your collegues. Your personal information is managed in compliance with law and we do not give your personal information to any commercial organization.
Do not forget to register as a member of your student organization.

If you do not remember your login or password, do not register a new accout, please. Try to recover your password or contact us.

Login information
Personal information
Contact information

Permanent address

Study
Terms and conditions

Vyplněním údajů ve formuláři uděluješ Akademickému centru studentských aktivit souhlas ke zpracování osobních údajů ve formuláři obsažených, včetně elektronického kontaktu (e-mailové adresy). Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze uživatelů, za účelem možného zasílání sdělení či propagačních materiálů Akademického centra studentských aktivit v databázi zařazeným osobám. Tento souhlas uděluješ na dobu neurčitou s tím, že jsi oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu ACSA.

Rovněž uděluješ souhlas s pořizováním audiovizuálního záznamu své osoby během akcí za účelem dokumentace jejího průběhu a s publikací tohoto záznamu za účelem propagace Akademického centra studentských aktivit (na webových stránkách ACSA, Facebooku ACSA, v tiskových a výročních zprávách apod.).

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.