Registration

Personal information
Terms and conditions

Vyplněním údajů ve formuláři uděluješ Akademickému centru studentských aktivit souhlas ke zpracování osobních údajů ve formuláři obsažených, včetně elektronického kontaktu (e-mailové adresy). Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze uživatelů, za účelem možného zasílání sdělení či propagačních materiálů Akademického centra studentských aktivit v databázi zařazeným osobám. Tento souhlas uděluješ na dobu neurčitou s tím, že jsi oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu ACSA.

Rovněž uděluješ souhlas s pořizováním audiovizuálního záznamu své osoby během akcí za účelem dokumentace jejího průběhu a s publikací tohoto záznamu za účelem propagace Akademického centra studentských aktivit (na webových stránkách ACSA, Facebooku ACSA, v tiskových a výročních zprávách apod.).

Prohlašuji, že netrpím žádnými akutně život ohrožujícími alergiemi, fobiemi, které by mě vyčleňovali z běžného pracovního provozu. Jsem prost závažných zdravotních tělesných a psychických omezení, hendikepů a traumat. Jsem si plně vědom veškerých rizik s mým zdravotním stavem spojených a stvrzuji, že jej zohledním při výběru aktivit tak aby nedošlo k ublížení mě ani jiným.

Potvrzuji, že mám čistý trestný rejstřík. Beru na vědomí fakt, že pro některý typ akcí mohu být požádán o jeho doložení. Dále potvrzuji, že jsem spořádaná bezúhonná osoba, nemám žádné xenofobní předsudky. Do programu Humanita vstupuji dobrovolně s cílem pomáhat.

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.