Registration

Chci pomáhat

Vítáme Tě na stránkách portálu pro zadávání nabídky pomoci v této krizové situaci. Prosíme Tě o krátkou registraci, na základě které dojde k propojení Tvé nabídky z poptávkou potřebných z celé ČR!

Personal information
Mám zájem pomoci s

Hlídání dětí

Doučování dětí - základní škola

Doučování studentů - střední škola

Šití roušek

Pomoc seniorům, ohroženým osobám a lidem v karanténě

Moje dispozice

Lokality

Zvolené lokality:

Řízení automobilu

Jsem schopen(na) zajistit si (pro sebe) základní ochranné prostředky, zatrhněte co ano

Komunikace s neslyšícími

Kvalifikace

Mohu pomoci jako

Upřesňuji vzdělání

Probíhající vzdělávání vyplňte jen v případě, že se nacházíte v jeho druhé polovině.

Terms and conditions

Potvrzuji, že se v této chvíli: necítím nemocný(á), nevykazuji žádné příznaky nemoci, nepatřím mezi osoby, které jsou více ohrožené onemocněním virem COVID-19 (zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou, …). Dále prohlašuji, že si nejsem vědom(a), že bych se v posledních 14ti dnech pohyboval(a) v oblasti či místě se zvýšeným rizikem nákazy a že pokud bych představoval(a) pro své okolí zvýšené riziko nákazy, okamžitě o tom budu informovat a přestanu pomoc poskytovat.

V době řešení situace ohledně onemocnění virem COVID-19 uděluji mimořádný souhlas s předáním vyplněných údajů osobám zajišťujícím koordinaci pomoci, ke které jsem se vyplněním tohoto formuláře přihlásil(a).

Vyplněním údajů ve formuláři uděluji Akademickému centru studentských aktivit (ACSA) souhlas ke zpracování osobních údajů ve formuláři obsažených. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou s tím, že jsem oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu ACSA.

Prohlašuji, že netrpím žádnými akutně život ohrožujícími alergiemi, fobiemi, které by mě vyčleňovaly z běžného pracovního provozu. Jsem prost(a) závažných zdravotních tělesných a psychických omezení, hendikepů a traumat. Jsem si plně vědom(a) veškerých rizik s mým zdravotním stavem spojených a stvrzuji, že jej zohledním při výběru aktivit tak aby nedošlo k ublížení mě ani jiným.

Potvrzuji, že mám čistý trestný rejstřík. Dále potvrzuji, že jsem spořádaná bezúhonná osoba, nemám žádné xenofobní předsudky.

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.