Jak se stát dobrovolníkem

Všichni chtějí zachránit svět, ale nikdo nechce pomoci mámě s nádobím. 

Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce… 

Matka Tereza

Staň se dobrovolníkem

Pomůžeš druhým a zažiješ ten krásný pocit.

Jdu do toho!

Co je cílem Humanity?

Propojit náš informační systém s humanitárními a dobrovolnickými organizacemi. Věříme, že se nám jednak podaří shromáždit na jednom místě informace o humanitárních organizacích, dále popsat jejich aktuální potřeby a nároky na dobrovolníky a také aktivním studentům v databázi nabídnout možnost se do dobrovolnických aktivit zapojit. Portál by pak mohl plnit funkci automatizovaného zprostředkovatele kontaktu mezi dobrovolníky a organizacemi.

Všichni chtějí zachránit svět, ale nikdo nechce pomoci mámě s nádobím.
Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce…
Matka Tereza

Proč to děláme?

ACSA se dlouhodobě zaměřuje na podporu mladých lidí a jejich dobrovolnických aktivit. V akademickém centru studentských aktivit věříme, že si studenti i při studijním vytížení mohou (a chtějí) udělat čas na „dobrý skutek“ a že mnoho z nich v sobě chuť nezištně pomáhat má, ale neví, jak se efektivně zapojit. Rádi bychom pomohli i těmto studentům nasměřovat jejich energii správným směrem.

Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet. Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán.
Seneca

Příběhy

Kdo je pro nás „dobrovolník“?

Kdokoliv, kdo má zájem zapojit se do dobrovolnických (tedy v naprosté míře neziskových) aktivit. Aktivity mohou být rozmanitého charakteru – od pomoci nepravidelné, krátkodobé, až po pomoc pravidelnou či dlouhodobou. Jednoduše řečeno, můžeš se zapojit, ať už chceš dvakrát za měsíc učit neslyšící děti angličtinu anebo se cítíš spíš na půlroční výjezd do malarické oblasti. Vítáme všechny od dobrovolných dárců krve, přes vedoucí sportovních kroužků pro handicapované v Plzni, až po siláky tahající pytle s pískem při záplavách v Přerově. Pro zjednodušení označujeme všechny tyto aktivity, u kterých se pomáhá, jako „dobrovolnické aktivity“.

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.
Charles Dickens

Jak to tedy bude fungovat?

Z pohledu dobrovolníka: Při registraci do našeho ISu jednoduše vyplníš formulář, kde budeš moci specifikovat své vzdělání, zkušenosti, dovednosti, zdravotní stav, ale také okruh zájmu pro svou dobrovolnickou činnost, své časové možnosti atd.

Z pohledu organizace: organizace registrovaná v ISu bude mít možnost zadat do portálu konkrétní poptávku po dobrovolnících či nabídku stáže, spolupráce, projektu…

No a pak už to náš systém jen automaticky přechroustá a vyplivne na základě vyplněných kritérií několik nejvhodnějších kandidátů pro daný projekt, pozici. Vhodným způsobem pak organizaci a studenta zkontaktuje (při urgentních situacích telefonem, jindy e-mailem).

Zjednodušeně: díky volbě kritérií tak bude možné snadno, automaticky a poměrně rychle najít vhodného kandidáta na dobrovolnou pracovní stáž do Keni či oslovit desítky mladých lidí z konkrétního regionu ČR při přírodní katastrofě.

Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu.
Ronald Reagan

Staň se dobrovolníkem

Pomůžeš druhým a zažiješ ten krásný pocit.

Jdu do toho!

Něco navíc…

Část vybraných studentů budeme ve spolupráci s humanitárně zaměřenými organizacemi připravovat na roli vedoucího skupin či týmů (z pohledu projektového řízení, týmových rolí, time managementu, jazyka, očkování,…).

Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný.
Benjamin Franklin

Stručně o projektu, z něhož Humanita vychází

V období červenec 2015 – červen 2018 jsme realizovali ve spolupráci se Študentskou radou vysokých škol (ŠRVŠ) projekt Erasmus+ s názvem „Mezinárodní portál pro podporu dobrovolnických aktivit mládeže”. Jeho cílem byl rozvoj internetového portálu pro mládežnické a studentské organizace, ve kterém budou moci studentské organizace bez omezení geografickou vzdáleností vyhledávat partnery pro realizaci svých aktivit. Součástí projektu byl i základ právě modulu Humanita (popsán výše). Po ukončení projektu možnosti portálu dále rozšiřujeme. Část portálu jsme využili i při koordinaci pomoci dobrovolníků při koronavirové krizi prostřednictvím portálu chcipomoct.cz.

Člověk poznává svět pomocí smyslů, ale teprve skrze své srdce je může pochopit.
Unknown
Dej ať jsme pokorní ve chvíli kdy přijímáme a veselí když dáváme.
Paulo Coelho
Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.
Seneca
Dělej dobro a dobro se ti vrátí.
Buddha
Dobrý skutek je často sám od sebe odměnou.
Henry Bennett
Sami zvládneme tak málo, ale společně dokážeme cokoli.
Helen Keller